exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Usługi w zakresie ochrony środowiska

Czyszczenie technologii gospodarki wodnej

 • Czyszczenie zbiorników, usuwanie bagna i ciężkich osadów
 • Czyszczenie w oczyszczalniach ścieków
 • Czyszczenie pompowni

Usuwanie bagna w stawach i zbiornikach wodnych

 • Czyszczenie lagun – od większości materiałów
 • Jednostki ssące / Wysysanie osadów z dna zbiornika
 • Likwidacja, odwadnianie, przetwarzanie osadów

Czyszczenie terenów skażonych / Brownfield

 • Zbiorniki olejowe i paliwowe – utylizacja niebezpiecznego odpadu i likwidacja
 • Czyszczenie obszarów skażonych po wycieku niebezpiecznych substancji
 • Czyszczenie toków wodnych i zbiorników

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

 • Ssanie ciężkich osadów
 • Czyszczenie i wymiana filtrów
 • Utylizacja, badanie odpadów – ADR transport

Czyszczenie separatorów tłuszczu

 • Serwis separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczów
 • Usługi całoroczne / konserwacja
 • Pobieranie próbek, analizy i utylizacja odpadów

Czyszczenie komór fermentacyjnych

 • Czyszczenie z każdego rodzaju materiałów z użyciem pojazdów ssących
 • Doczyszczanie za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem
 • Systemy wentylacyjne i stała kontrola gazu podczas pracy

Recykling i utylizacja

 • Wywóz i utylizacja osadów
 • Kompostowanie
 • Odwadnianie i przetwarzanie odpadów na miejscu

Pobieranie próbek i testy odpadów

 • Analizy certyfikowane
 • Klasyfikacja rodzaju odpadów
 • Sporządzanie raportów