< Back

Usługi środowiskowe

Ormonde to firma specjalizującą się w usługach czyszczenia różnego typu, oferujemy pełen zakres usług czyszczenia dla branży wodnej, ściekowej, biogazowej, przemysłu ciężkiego i wytwórczego. Nasze usługi środowiskowe obejmują czyszczenie stacji pomp, czyszczenie zbiorników, czyszczenie zbiorników w biogazowniach, czyszczenie filtrów piaskowych, czyszczenie kolektorów, czyszczenie separatorów, wyspecjalizowane czyszczenie urządzeń infrastruktury wodnej i oczyszczanie terenów skażonych.

 

Oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody – infrastruktura wodno - ściekowa

Zespół Ormonde z siedzibami w, Katowicach i Bydgoszczy w Polsce, Ostrawie, Brnie, Pradze w Czechach oraz Bratysławie na Słowacji ma bardzom duże doświadczenie w zakresie usług czyszczenia urządzeń w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody oraz pompowniach ścieków. Zespół Ormonde posiada duże doświadczenie w zakresie profesjonalnych usług czyszczenia przy użyciu wysokowydajnych przemysłowych ładowarek próżniowych (samobieżne pojazdy ssące), czyszczenia wysokociśnieniowego wodą (czyszczenie hydrodynamiczne, hydroblasting). Wykonujemy usługi czyszczenia zbiorników bez udziału ludzi, za pomocą wysokowydajnych pojazdów ssących służących do czyszczenia głębokich zbiorników, czyszczenia stacji pomp, filtrów piaskowych, czyszczenia rzek kanałów i cieków wodnych, czyszczenie stawów, czyszczenie osadników, czyszczenie zbiorników fermentacyjnych, czyszczenie biogazowni, czyszczenie WKF, czyszczenie ZKF oraz wiele innych specjalistycznych usług czyszczenia urządzeń technologicznych.