exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Facility management

Facility management

 • Usługi codziennego czyszczenia przemysłowego
 • Odsysanie, zamiatanie, odkurzanie i konserwacja
 • Czyszczenie na sucho i na mokro wszystkich rodzajów sprzętu

Zarządzanie środowiskiem

 • Pobieranie próbek, badania i raport
 • Roczny raport środowiskowy
 • Gospodarowanie odpadami (kontrola łapaczy tłuszczu, separatorów substancji ropopochodnych i systemów – oczyszczalni ścieków)

Zarządzanie ściekami

 • Inspekcja tygodniowa/ miesięczna, badania, pobieranie próbek i raport
 • Gospodarowanie odpadami – zarządzanie zbiornikami retencyjnymi i stacjami przepompowującymi

Czyszczenie chodników i elewacji

 • Czyszczenie ekologiczne za pomocą przyjaznych chemikalii
 • Czyszczenie wysokociśnieniowe
 • Usuwanie farby, oleju, zabrudzeń i gum do żucia