< Back

Czyszczenie ultradźwiękowe

Technologia czyszczenia ultradźwiękowego Ormonde to najbardziej zaawansowana usługa czyszczenia chemicznego na rynku służąca do czyszczenia części i instalacji. Jeśli posiadasz części lub instalację, których nie można oczyścić w sposób tradycyjny lub osiągane efekty nie są zadowalające mamy rozwiązanie w postaci czyszczenia ultradźwiękowego.