exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Czyszczenie przemysłowe

Odkurzanie obiektów przemysłowych

 • Czyszczenie maszyn fabrycznych, podłóg, konstrukcji hal, dachów i techniki
 • Codzienne usługi czyszczenia ręcznego i maszynowego
 • Czyszczenie niebezpiecznych pomieszczeń

Czyszczenie technologiczne

 • Czyszczenie wyposażenia specjalnego i urządzeń maszynowych
 • Prace konserwacyjne podczas przerw fabrycznych
 • Czyszczenie urządzeń i maszyn technologicznych w elektrowniach, cementowniach, hutach

Czyszczenie zbiorników i wieży chłodzących

 • Podciśnieniowy załadunek i transport materiałów sypkich
 • Czyszczenie wysokociśnieniowe
 • Czyszczenie zbiorników podziemnych / pomieszczeń przestrzeni zamkniętych

Czyszczenie dźwigów i suwnic dźwigowych

 • Prace czyszczące na wysokościach w odległości 350 i więcej metrów
 • Usuwanie kurzu, żużla i innych twardych materiałów
 • Wyspecjalizowany system odsysania dla suwnic dźwigowych

Czyszczenie silosów

 • Czyszczenie z cementu, popiołu, kurzu, chemikaliów, produktów spożywczych i przemysłowych
 • Prace na wysokościach
 • Rozładunek zebranego materiału może odbywać się grawitacyjnie lub pneumatycznie

Czyszczenie bioreaktorów

 • Czyszczenie z jakichkolwiek materiałów
 • Dokładne czyszczenie finałowe
 • Systemy wentylacyjne i ciągła kontrola gazów podczas pracy

Prace czyszczące na wysokościach

 • Certyfikowani alpiniśći
 • Prace we wszystkich strefach ryzyka na wysokościach
 • Prace na wysokości z wykorzystaniem technik dostępu linowego

Czyszczenie systemów wentylacyjnych

 • Czyszczenie kompleksowe fabrycznych systemów wentylacyjnych
 • Czyszczenie na mokro i na sucho rur wentylacyjnych
 • Czyszczenie rozległych przemysłowych systemów wentylacyjnych

Czyszczenie wagonów

 • Wszystkie typy wagonów (otwarte, silosowe, zbiornikowe)
 • Wysokociśnieniowe i próżniowe usunięcie produktu
 • Czyszczenie chemiczne wagonów

Czyszczenie reaktorów

 • Czyszczenie ręczne i mechaniczne
 • Wyspecjalizowane przechowywanie produktu
 • Praca z katalizatorem

Czyszczenie wysokociśnieniowe

 • Czyszczenie od 1 000 do 3 000 barów
 • Czyszczenie z użyciem chemii przemysłowej
 • Maszyny, reaktory, tunele drogowe, usunięcie starej warstwy farby, wymienniki ciepła

Zamknięcie fabryki / likwidacja

 • Usuwanie wyposażenia fabryki
 • Złomowanie narzędzi i sprzętu
 • Rekonstrukcja (przebudowa) budynku fabrycznego w celu likwidacji i zamknięcia zakładu

Czyszczenie w pomieszczeniach z zagrożeniem wybuchem /w pomieszczeniach przestrzeni zamkniętych

 • EX – osobiste czujniki gazowe, odzież antystatyczna i OOPP (Sprzęt ochrony osobistej)
 • Praca w atmosferze wybuchowej
 • Wejście do pomieszczeń przestrzeni zamkniętych