exceeding expectations

TPL_GK_LANG_MAINMENU

Usługi czyszczenia przemysłowego i usługi ekologiczne Ormonde oferowane naszym klientom to najnowsze rozwiązania w dziedzinie udrażniania, inspekcji kamerowej jak i usług frezowania/cięcia korzeni i betonu. Działamy z użyciem nowoczesnej technologii, w celu zapewnienia naszemu klientowi najwyższego poziomu w udrażnianiu, czyszczeniu i usługach związanych z odwadnianiem.

Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji

 • Kombinowane pojazdy czyszczące (typu WUKO), 285 l/min 240 bar.
 • Ssanie - 91% próżnia, 3500 m3/h - ADR
 • Czyszczenie wszystkich typów systemów kanalizacyjnych DN 50 – DN 3 500

Monitoring kanalizacji

 • W pełni wyposażony pojazd w kamery zwykłe i przenośne
 • Program WinCan (DVD, CD, JPEG, PDF)
 • Pomiar nachylenia i okrągłości – od DN 80 do DN 2 500

Frezowanie kanalizacji

 • Frezy łańcuchowe – usuwanie korzeni wrosłych do rur
 • Frez mielący – szybkie i efektywne cięcie betonu
 • Wibracyjny, udarowy i dyszowy system turbinowy

Przyłączenie domowe – czyszczenie kanalizacji

 • 24 godzinowy serwis – Pojazd ciśnieniowy
 • Czyszczenie domowych przyłączy oraz odpływów dachowych, syfonów
 • Prace do -20°C / rozmiar rur od 50 do 300 mm

Czyszczenie kanalizacji – DN 800 – 3 500 oraz większych

 • Pojazdy ssące – przepływ powietrza 9000 m3 powietrza na godzinę
 • Odległość do 350 metrów bez dostępu
 • Czyszczenie przepustów i rur zbiorczych

Czyszczenie kanałów otwartych i systemów odwadniających

 • Pojazd ssący z ramieniem wydobywczym
 • By-passowe systemy pompujące
 • Czyszczenie w obszarach z ograniczonym dostępem, w pomieszczeniach zamkniętych

Usługi sporządzania map

 • Szczegółowe sporządzenie mapy systemu kanalizacyjnego
 • Mapowanie przyłączy i monitoringu rur
 • GPS lokalizacja studzienek /rozprowadzenie/ rozmiar rur

Usługi pompowania wody

 • Ochrona przed powodzią
 • Wynajem pomp i zarządzanie terenem
 • Instalacja tymczasowych by-passów pompujących