< Back

Czyszczenie zbiorników

W Ormonde specjalizujemy się w czyszczeniu zbiorników, oczyszczaniu silosów, czyszczeniu wież chłodniczych i czyszczeniu zbiorników fermentacyjnych. Oferujemy szeroki zakres systemów czyszczenia zbiorników, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące czyszczenia zbiorników. Wykonujemy usługi czyszczenia, mycia, inspekcji systemów wentylacyjnych, monitorowania gazów, usunięcia i recyklingu odpadów/utylizacji odpadów. Zapewniamy czyszczenie zbiorników otwartych i zamkniętych, czyszczenie silosów, czyszczenie stacji pomp i innych zbiorników. Czyścimy z wszelkiego rodzaju materiałów w tym z: materiałów organicznych, chemikaliów, gazów, kwasów, materiałów wybuchowych i innych substancji w tym substancji niebezpiecznych. Niezależnie od tego, czy Twój zbiornik jest czyszczony w celu wymiany produktu, zmiany profilu produkcji, inspekcji, naprawy czy likwidacji, w Ormonde mamy na to rozwiązanie.

.

 • Czyszczenie zbiorników w strefach zamkniętych
 • Czyszczenie zbiorników magazynowych
 • Czyszczenie silosów
 • Czyszczenie wież chłodniczych
 • Czyszczenie zbiorników olejowych
 • Czyszczenie zbiorników paliwowych
 • Czyszczenie zbiorników gazu
 • Czyszczenie zbiorników po kwasach i zasadach
 • Czyszczenie zbiorników Dora
 • Czyszczenie zbiorników w biogazowniach
 • Czyszczenie zbiorników fermentacyjnych/fermentorów
 • Czyszczenie wagonów kolejowych
 • Czyszczenie zbiorników w strefach EX

Oferujemy szeroką gamę systemów czyszczenia zbiorników przemysłowych, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące czyszczenia zbiorników. Korzystamy z najnowocześniejszych przemysłowych ładowarek próżniowych, technologii wysokociśnieniowych w tym czyszczenia gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem, technologii ciśnieniowych wysokiego przepływu wody, automatycznych technologii czyszczenia zbiorników eliminujących udział ludzi, systemów wentylacyjnych i skrubera do likwidacji niebezpiecznych oparów podczas czyszczenia zbiorników, silosów i wież chłodniczych.
Zespół Ormonde ma duże doświadczenie w czyszczeniu zbiorników, czyszczeniu silosów, czyszczeniu zbiorników paliwa, czyszczeniu zbiorników oleju, czyszczeniu zbiorników w biogazowniach i czyszczeniu zbiorników fermentacyjnych w Polsce, Czechach, Słowacji, Irlandii, Niemczech, Austrii i na Ukrainie.
Czyszczenie zbiorników na terenie Polski: Dolnośląskie (Wrocław, Legnica), kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek), lubelskie (Lublin), lubuskie (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra), łódzkie (Łódź), małopolskie (Kraków, Nowy Sącz, Bochnia), mazowieckie (Warszawa, Płock, Radom), opolskie (Opole), podkarpackie (Rzeszów, Mielec), podlaskie (Białystok), pomorskie (Gdańsk), śląskie (Katowice, Gliwice, Chorzów, Cieszyn, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Bielsko Biała, Tychy), świętokrzyskie (Kielce), warmińsko-mazurskie (Olsztyn), wielkopolskie (Poznań), zachodniopomorskie (Szczecin).