Zespół Ormonde Polska jest zaszczycony możliwością oferowania usług wysokociśnieniowego czyszczenia.

Wykonujemy specjalistyczne usługi hydrodynamicznego czyszczenia polegające na skierowaniu na czyszczone powierzchnie strumienia wody pod ciśnieniem od 100 do 2500 bar z użyciem specjalistycznych głowic czyszczących.

Metoda hydrodynamicznego wysokociśnieniowego czyszczenia zapewnia najwyższy możliwy stopień czystości powierzchni i jest stosowana do usuwania ciężkich osadów technologicznych z  instalacji przemysłowych.

Wysoki poziom zaawansowania technicznego powoduje, że wypiera ona tradycyjne sposoby czyszczenia i cięcia.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i wydajnych urządzeń o dużych mocach i ultra wysokim ciśnieniu roboczym dochodzącym do 2500 Bar oraz profesjonalnych głowic czyszczących oraz głowic automatycznych otrzymujemy profesjonalne narzędzie do precyzyjnego hydrodynamicznego wysokociśnieniowego czyszczenia z przeznaczeniem i zastosowaniem dla czyszczenia instalacji przemysłowych i jej elementów takich jak: rurociągów, zbiorników, aparatów wyparnych, chłodnic, skraplaczy, reaktorów, wymienników ciepła, kotłów, kanalizacji przemysłowych i komunalnych, oraz usuwania pasów drogowych.

Nowatorski i najnowocześniejszy system Ormonde automatycznego mycia pozwala w bezpieczny i w profesjonalny sposób prowadzić operację hydrodynamicznego czyszczenia z pełna kontrolą procesu. Pozwala nam to szybko, profesjonalny i bezingerencyjnie wykonać usługę przy zachowaniu wysokiej jakości.

Hydrodynamiczne wysokociśnieniowe czyszczenie to idealne rozwiązanie dla Klientów z sektora przemysłu ciężkiego, stalowego, chemicznego, petrochemicznego, paliwowego, energetycznego, spożywczego, którzy oczekują wysokiej jakości usługi.

Nasze ładowarki próżniowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższą, jakość usług dla każdego rodzaju czyszczenia przemysłowego, takich jak: odkurzanie hal i fabryk, czyszczenie zbiorników, czyszczenie biogazowni, czyszczenie silosów, czyszczenie osadników, czyszczenie zbiorników oleju, czyszczenie zbiorników gazu, czyszczenie suwnic i podtorzy, torów, wymiany katalizatorów, czyszczenie na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych jak i innych specjalistycznych usług z wykorzystaniem naszej technologii przeznaczonych dla górnictwa, produkcji ciepła i energii, przemysłu stalowego, petrochemicznego, drzewnego, cementowego, służb miejskich i komunalnych oraz wszystkich pozostałych gałęzi przemysłu ciężkiego.