Ormonde oferuje usługi podciśnieniowego załadunku, transportu i rozładunku wszelkich materiałów: sypkich, płynnych i półpłynnych.

Podciśnieniowy załadunek materiałów to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy oczekują kompletnego oczyszczenia zbiorników, osadników, silosów, taśmociągów, kanałów, studzienek, studni, młynów, zasobników węgla lub kanałów spalin, rowy melioracyjne.

Stosując podciśnieniowy załadunek materiałów Ormonde można szybko, sprawnie i bezpiecznie usunąć, transportować, rozładować duże ilości materiałów sypkich, płynnych i półpłynnych występujących we wszystkich gałęziach przemysłu.

Podciśnieniowy załadunek materiałów ma zastosowanie głównie w przemyśle ciężkim, chemicznym, spożywczym w budownictwie, na biogazowniach oraz w miastach gdzie technologia Ormonde podciśnieniowego załadunku materiałów umożliwia wykonanie wykopów w miejscach niedostępnych ze względu na występowanie dużej ilości różnego rodzajów mediów w postaci kabli, rurociągów, światłowodów, co, do których nie ma ewidencji lub nieznane jest ich dokładne położenie.

Stosowana przez nas technologia Ormonde podciśnieniowego załadunku ładowarkami próżniowymi ADR/ATEX gwarantuje, że odpady niebezpieczne usuwane ze zbiornika nie zanieczyszczą środowiska podczas operacji czyszczenia a operacja podciśnieniowego załadunku przebiegnie w bezpieczny sposób eliminując wszelkie występujące ryzyko.